Nový výťah

Potrebujete nový výťah?

Projektujete viacpodlažný rodinný dom, alebo obytný dom? Modernizácia výťahu nie je pre vás vhodným riešením, chcete vymeniť celý výťah?

Obráťte sa na našu projektovú kanceláriu. Zabezpečujeme projekty  takmer všetkých typov bežných osobných výťahov. Ich dodávku,  montáž a aj servis.

  •  trakčný alebo panoramatický výťah
  • projektovaná šachta, sklenená, plechová alebo murovaná
  • kabíny, ovládače a dvere podľa vášho výberu aj s neštandardným prispôsobením
  • moderné rozvádzače, a úsporné motory

Výťahy do novostavieb

Hľadáte nový výťah do vášho nového rodinného domu, alebo projektujete malý bytový dom? Obráťte sa na nás. Naša projektová kancelária zabezpečí projekt nového výťahu ako aj a poradenstvo. Vyberieme najvhodnejších dodávateľov výťahových komponentov a zabezpečíme aj bezproblémovú inštaláciu a servis. Od začiatku až do konca, všetko pod jednou strechou.

mám záujem o nový výťah 

Rekonštrukcia výťahu

Modernizácia nie je pre vás vhodným riešením? Potrebujete vymeniť celý výťah? Zabezpečíme pre vás projekt nového výťahu aj do starších funkčných celkov. Vymeníme výťahovú šachtu, aj celú technológiu. Výťah získa predĺženú životnosť, bude tichší, rýchlejší a hlavne úspornejší. S novým dizajnom kabíny a ovládacími prvkami budú spokojný všetci nájomcovia.

mám záujem o rekonštrukciu 

Pomôžeme vám s administráciou financovania.

Komplexná obnova bytových domov znamená nielen zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a budov, odstránenie systémových porúch a statických nedostatkov, výmenu výplňových konštrukcií, odstránenie tepelných mostov a elimináciu vzniku plesní, ale aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu spoločných rozvodov technických zariadení budov a v neposlednom rade generálnu opravu alebo výmenu výťahov a zdrojov vykurovania.

Vďaka našich dlhodobým skúsenostiam v obnove, rekonštrukcii, či výmene výťahov, máme odborníkov, ktorí vám pomôžu hladko preplávať v zložitej administrácii financovania zo zdrojov ŠFRB.

Koľko financií je možné získať?

Kód účelu Účely podpory - § 6 zákona Lehota splatnosti % z OC Úroková Sadzba % Maximálny
limit €
U 969 Výmena alebo modernizácia výťahu 20 rokov 75 0,5 50 000 €/výťah

ZOZNAM PREDPISOV A NORIEM
POUŽÍVANÝCH PRI KONŠTRUKCII VÝŤAHU

Normy

STN EN 81.1+AC/.../A3 Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž výťahov.

STN EN 81.21 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov v existujúcich budovách.

STN EN 1050 Bezpečnosť strojov. Princípy posudzovania rizika.

STN EN 12 100/2011 Bezpečnosť strojových zariadení. Technické zásady a špecifikácie.

STN EN 60204 – 1 Bezpečnosť strojových zariadení. Všeobecné požiadavky. el. vybavenia strojov

Právne predpisy

Zákon č. 264/1999 Z.z. po technických požiadavkách na výrobky, posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/90 zb. Bezpečnosť práce technických zariadení pri stavebných prácach .

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a techn. zariadení.

Smernica 95/16/ES z 29.6.95 o výťahoch.

Zákon 125/2006 – čiastka 43 ZZ SR – Zákon o inšpekcii práce.

Zobraziť všetky

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015